Persoonlijke filosofie

Onze medewerkers vormen ons grootste potentieel

Een even open als respectvolle omgang met elkaar vormt de basis voor een langdurige en succesvolle ontwikkeling van de onderneming. Storopack stimuleert continu de ontwikkeling van haar medewerkers en verleent hun de nodige mogelijkheden om hun creativiteit te ontplooien en zich bij te scholen.

Alleen tevreden medewerkers zijn goede medewerkers

We willen dat elke medewerker zijn capaciteiten doelbewust kan aanwenden en dat hij of zij het leuk vindt om samen de verdere ontwikkeling van onze ondernemingsgroep actief mee vorm te geven. Tot de prestatiegerichte ondernemingscultuur behoren zodoende ook een doelgerichte coöperatieve stijl van leiding geven en een bezoldiging die overeenkomt met de geleverde prestaties. Alleen wanneer al deze componenten samen aanwezig zijn, zullen we samen het succes van de onderneming duurzaam doen toenemen.

Eisen aan de medewerkers

We verwachten van onze medewerkers:

  • Bereidwilligheid om zich in te zetten en persoonlijke initiatieven te nemen
  • Identificatie met de onderneming en haar doelstellingen
  • Flexibiliteit
  • Bereidheid zich constant bij te scholen
  • Een degelijke kennis van het Engels
  • Sociale vaardigheden en belangstelling voor andere culturen